Hoe werk ik

T

ijdens een kennismakingsgesprek worden o.a. de doelen, de gewenste resultaten en verwachtingen van coaching expliciet gemaakt. Na deze kennismaking beslist u of u met mij als coach verder wilt. Is dit het geval dan doe ik u een coachingsvoorstel.

Vervolgens kan een afstemmingsgesprek gearrangeerd worden tussen u (klant), de opdrachtgever (meestal de direct leidinggevende) en mij als coach. Als het voorstel akkoord en ondertekend is, wordt gestart met de coachingsgesprekken. Halverwege en aan het eind van het traject beoordelen u en ik de resultaten van coaching en evalueren we het coachingstraject.

Tot slot vindt, als een afstemmingsgesprek heeft plaatsgevonden, een afsluitend driegesprek plaats tussen u, de opdrachtgever en mij. In dit gesprek wordt besproken in hoeverre de resultaten van coaching zichtbaar zijn binnen de organisatie en hoe de resultaten van coaching kunnen worden geborgd.(Klant) 'Ik ben bijzonder tevreden over het resultaat van de coachingsgesprekken. Ik heb geleerd over hoe ik een volgende keer een soortgelijk lastig gesprek aan kan/wil gaan.'