Contact

P

ersonalia

Naam:drs. Jaap Visser
Werkadres:Tiberiusplein 5, 1971 HN, IJmuiden
E-mail:jaap(a)jaapvissercoaching.nl"Veranderen kan worden uitgedrukt in weten - want wat je weet maakt voor een belangrijk deel wat je ziet en wellicht wilt (leren) veranderen -, in intenties en dromen - want deze toekomstbeelden vertaald in doelen geven richting aan (leren) veranderen -, maar vooral in handelen - want het ondernemen van concrete acties maakt het mogelijk je eigen doelen en daarmee je eigen toekomstbeeld te (leren) verwezenlijken -"